ELEKTROTERAPIJA

PRIMENA ELEKTRIČNE STRUJE RADI TERAPIJSKOG LEČENJAElektroterapija

Elektroterapija je procedura u kojoj se električna struja koristi u svrhu lečenja bolnih stanja: smanjuje bol, uklanja otok i smiruje upalne procese. Prema vrsti struje koju primenjujemo koriste se njeni različiti biološki efekti na organizam. CIM ordinacija je opremljena najsavremenijim aparatima za elektroterapiju: Dijadinamične struje, Interfertene struje, TENS i STYM.

01 Dijadinamične struje (DDS)

Dijadinamične struje su jednosmerne niskofrekventne struje polusinusoidnog oblika koje se primenjuju u vidu pet modulacija pri čemu svaka modulacija ima odredjeni terapijski efekat.Primenjuju se putem elektroda raznih oblika i veličine koje se postavljaju na kožu. Terapija traje 15 minuta u seriji od 10 najviše 15 dana.

TERAPIJSKI EFEKTI:

 • smanjenje bola – analgetsko dejstvo
 • smanjenje spazma („ grč“) mišića – tim smanjuje bol jer se prekida začaran krug bol – spazam – bol
 • normalizuje poremećenu cirkulaciju
 • dovodi do širenja krvnih sudova, ubrzava cirkulaciju a tim i bolje ishranjuje tkiva iodvodi štetne produkte metabolizma iz organizma.
 • Smanjuje otok i hematom
 • stimuliše normalno inervisan mišić koji je kraće ili duže vreme bio neaktivan(nakon imobilizacije i inaktivne atrofije mišića )
 • Degenerativnog reumatizma
  • Cervikalnog syndroma
  • Lumbalnog syndroma
  • Artroza perifernih zglobova
 • Vanzglobnog reumatizma
  • Tendinitisa ( upala tetiva, sindroma karpalnog, i
   tarzalnog kanala … )
  • Entezitisa ( oštećenje pripoja tetiva i ligamenat za kost)
  • Periartritisa ramena i kuka
 • Posttraumatskih stanja i sportskih povreda
  • Distorzija ( uvrnuće)
  • Distenzija ( istegnuće)
  • Luksacija ( uganuće)
  • Postraumatskih kontraktura
 • Neuralgija, neuritisa i radikulopatija.
 • Migrena
 • Herpesa zostera

02 Interferentne struje (IFS)

Tretman intereferentnim strujama poboljšava ishranu i snabdevanje tkiva kiseonikom, povećavaju cirkulaciju krvi i limfe, te brže uklanjaju štetne produkte iz organizma, smanjuju bol, regeneriše periferne nerve i pospešuje osteogenezu tj. zarastanje kostiju nakon preloma

Primenjuju se kod:

 • Degenerativnog reumatizma
  • Cervikalni syndrom
  • Lumbalni syndrom
  • Artroza perifernih zglobova
 • Zapaljenskog reumatizma
  • Reumathoidnog artritisa
  • Ankylozantnog spondylitisa ( Morbus Bechtetrewi)
 • Vanzglobnog reumatizma
  • Fibromijalgija
  • Sudekovog syndroma
  • Periartritisa ramena i kuka
  • Entezopatija (oštećenja pripoja tetiva i ligamenata za
   kost)
 • Postraumatskih stanja i sportskih povreda (uganuća, iščašenja i preloma)
 • Kontraktura
 • Nakon povrede perifernih nerava
 • Neuralgije i neuritisa
 • Stres inkontinencije
Medicalexpo

03 TENS

TENS (Transkutana Električna Nervna Stimulacija) je jedna od najdelotvornijih u borbi protiv akutnog i hroničnog bola. Omogućava pacijentu da kontroliše bol i na taj način smanji upotrebu analgetika.

Primenjuje se kod:

 • Kontrole akutnog, hroničnog i neurogenog bola
 • Kontrole postoperativnog i porođajnog bola
 • Bola u terminalnom stadijumu malignih oboljenja
 • Sportskih povreda i posttraumatskih stanja ( nagnječenja, iščašenja,istegnuća …)
 • Degenerativnog reumatizma
  • Cervikalnog syndroma (u fazi jakih bolova)
  • Lumalnog syndroma
  • Artroza perifernih zglobova
 • Postherpetičnih neuralgija
 • Radikulopatija
 • Fantomskih bolova nakon amputacije
 • Vanzglobnog reumatizma ( periartritisa,Sudekovog sy … )

04 Elektrostimulacija

Elektrostimulacija (STYM) je terapija niskofrekventnim strujama, pri kojoj se koriste nadražaji određenog inteziteta, frekvencije i trajanja, u cilju izazivanja mišićne kontrakcije kod mišića koji iz određenih razloga nisu u stanju da funkcionišu na normalan način.

Primenjuje se kod:

 • Izazivanja kontrakcije zdrave, ali oslabljene muskulature (nakon duže imobilizacije npr. gipsom)
 • Stimulaciju mišića kod oduzetosti perifernih nerava (pareza n.facialisa)
 • Stimulaciju kod oduzetosti nakon šloga
 • Stimulacija mišića kod urođenih neuromišićnih i idiopatskih skolioza kod dece
 • Stimulacija oslabljene muskulature nakon operacije i traume
 • Stimulacij glatkih mišića kod hronične opstipacije
 • Stimulacija u kontroli stres i urgentne urinarne inkontinencije
 • Stimulacija u kontroli spasticiteta
 • Funkcionalna električna stimulacija

05 Elektroforeza lekova – jontoforeza

Terapijska procedura unošenja lekova u organizam posredstvom jednosmerne konstantne ili jednosmerne impulsne struje srednje frekvencije. Ovom metodom omogućeno je da lek u najkraćem vremenskom periodu bude unešen na mesto povrede ili zapaljenja i odmah deluje.

Produžava dejstvo leka, jer se u koži stvara depo i lek se postepeno absorbuje.

Primenjuje se kod:
Lokala zapaljenja potkožnog tkiva ili nekog zgloba
Ožiljna stanja
Fibrozno promenjeni mišići i periartikularna tkiva
Posttraumatska stanja
Zapaljenskih i degenerativnih reumatskih oboljenja
Vanzglobnog reumatizma ( periartritis, burzitis, tendinitis, entezopatije..)
Paraliza i pareza ( npr: n.facialisa, n.radialisa … )
Neuralgija ( išijadikusa, trigeminusa, interkostalnih nerava)

jontoforeza

06 Pogledajte video

Elektroterapija

Interferentne struje

Magnetna stimulacija

REZERVIŠI ☎ 021/6721492