ULTRAZVUCNA KAVITACIJA

PARCIJALNO UKLANJANJE MASNIH NASLAGA I CELULITA ULTRAZVUKOMUltrazvučna kavitacija

Ultrazvučna kavitacija je neinvazivna i bezbolna terapija koja omogućava brzo, sigurno i efikasno preoblikovanje tela. Masne naslage u potkožnom tkivu se razbijaju što direktno rezultuje smanjenjem obima tretiranog dela tela. Pošto organizmu treba vremena da hidrolizuje otpuštene trigliceride i da izbaci sve produkte raspada masnih ćelija, kao i da preradi i eliminiše oslobođene masne kiseline, razmak između dva tretmana je minimum 5-7 dana. Trajanje tretmana je maksimalno 50 minuta, što je dozvoljena gornja granica izloženosti ultrazvuku ove frekvencije i intenziteta. Iako je metoda neinvazivna i bezbolna organizam je u stresu, jer treba da preradi i izbaci produkte raspada masnih ćelija, pa je dozvoljeno ukupno 6 ponavljanja tretmana u jednom ciklusu, nakon čega se pravi pauza od jednog meseca.

KAKO DELUJE?

DEJSTVOM ULTRAZVUČNIH TALASA U BLIZINI ĆELIJSKE MEMBRANE, DOLAZI DO PUCANJA MASNE ĆELIJE

Da li će se opisani proces desiti nakon prvog tretmana, ili kasnije zavisi od količine masnog tkiva, stanja masnih ćelija i količine međućelijske tečnosti. Oštećene ćelijske membrane masnih ćelija lakše će pući u narednom tretmanu ako razmak između tretmana nije predugačak. 

Besplatne konsultacije

GDE ODLAZI MASNOĆA?

IZLIVA SE U MEĐUĆELIJSKI PROSTOR, U OBLIKU TRIGLICERIDA

Masnoća se kasnije, pod uticajem enzima, razgrađuje (lipoliza) do glicerola i viših masnih kiselina. Oslobođeni glicerol koji je rastvorljiv u vodi preko limfnog sistema ulazi u metabolitičke procese za dobijanje energije, a nerastvorne više masne kiseline putuju u jetru, gde se razgrađuju kao svaka druga masna kiselina uneta hranom.

 Ultrazvučnom kovitacijom postiže se razgradnja masnih ćelija, odvajanje i rastvaranje masti, smanjivanje masnih elemenata, poboljšanje kvaliteta protoka i cirkulacije tkiva. Važno je napomenuti da se kavitacijom uništavaju lokalizovane masne naslage i da to nikako nije metoda za rešavanje problema preterane gojaznosti.

Rezervišite Vaš termin

DA LI JE BEZBEDNA?

METODA JE BEZBEDNA I UPOTREBLJAVA SE U PRAVILNIM DIJAGNOSTIČKIM I TERAPIJSKIM INDIKACIJAMA

Nije dokazano da ultrazvuk koji se na ovaj način upotrebljava ima štetno dejstvo. Ultrazvučni talasi prodiru do tačno određene dubine tkiva i deluju samo na masne ćelije u toj regiji, što osigurava selektivnost metode. Dubina prodiranja je dovoljno mala, pa su unutrašnji organi zaštićeni. Tokom prolaska ultrazvučnih talasa kroz tkiva njihova se energija delom pretvara u toplotnu energiju. Razvijanje toplote je najjače kod tkiva sa visokim koeficijentom apsorpcije kao što su kosti, a nizak je kod tečnosti kao što je npr. plodova voda. Zbog toga se, predostrožnosti radi, pri metodi ultrazvučne kavitacije izbegava direktno usmeravanje sonde ka kostima i zglobovima.

Opišite Vaš problem
REZERVIŠI ☎ 021/6721492