top of page

Konsultacije sa Lekarom

Postignite željene rezultate uz personalizovane tretmane

  • 1 h
  • 3.000 српских динара
  • Medical Clinic

Contact Details

00381216721492

cimordinacija@gmail.com

Majevička 16, Novi Sad, Serbia Ordinacija se nalazi u suterenu


bottom of page