top of page

Kućna poseta i nega

Kućna poseta i nega bolesnika

  • 1 h
  • 3.000 српских динара
  • Customer's Place

Contact Details

00381216721492

cimordinacija@gmail.com

Majevička 16, Novi Sad, Serbia Ordinacija se nalazi u suterenu


bottom of page