FIZIKALNA MEDICINA

PRIMENA FIZIČKIH AGENASA RADI LEČENJAFizikalna Medicina

Još su stari Asirci, Egipćani, Grci i Rimljani koristili Sunčevu svetlosnu energiju u svrhe lečenja. Takođe, u grčkoj i rimskoj istoriji nalaze se prvi zapisi o elektro-terapiji, primeni životinjskog elektriciteta u terapijske svrhe ( Aristotel, Skribonie, Dioskurid ). I stari Kinezi su koristili prirodne agense u svrhe lečenja, posebno toplotu, pokret, ubod…

Primena električne energije radi terapijskog lečenjaELEKTROTERAPIJE

Jedan od najpopularnijih tretmana fizikalne rehabilitacije, primenjuju se nekoliko tehnologija:

 • Dijadinamične struje (DDS)
 • Intereferentne struje (IFS)
 • TENS
 • Elektostimulacija (STYM)
POSETITE STRANU

Lečenje elekotrmagnetnim poljemMAGNETOTERAPIJE

Dejstvo terapije je mnogostruko: deluje analgetički, antizapaljenski, antiedematozno, regenerativno,stimuliše osteogenezu… Koriste se dve tehnologije:

 1. Biostimulativno Elektromagnetno Polje
 2. Funkcionalna Magnetna Stimulacija
POESTITE STRANU

Lečenje uz pomoć svetlostiFOTOTERAPIJE

U terapijske svrhe koristi se svetlost koja deluje terapijski i biostimulativno. Koriste se sledeće tehnologije:

 • Laseroterapija
 • Erchonia Laser
 • Bioptron lampa
POSETITE STRNU

Primena mehaničke energije pokretima rukuRUČNE MASAŽE

Ručne masaže su najprijatniji tretmani fizikalne medicine,  kojima se postiže opuštanje organizma sjedinjavanjem protoka energije. Ima za cilj negovanje tela radi podizanja zdravstvenog stanja. Služe za prevenciju stresa i premora, kao i relaksaciju mišića.

POSETITE STRANU

Primena mehaničke energije radi medicinskih ciljevaMEHANOTERAPIJA

LIMFNA DRENAŽA

Posebna manuelna i aparaturna procedura kojom se vrši eliminacija viška ekstracelularne tečnosti i štetnih metaboličkih produkata koji se u njoj nalaze.

MOBILIZACIJA

Serija ritmičkih pokreta koji se izvode u blokiranom zglobu do maksimalno moguće granice njegove pasivne pokretljivosti.

MANIPULACIJA

Jednokratno oštro izveden pokret u blokiranom zglobu koji ne sme da pređe njegovu anatomsku barijeru.

TRAKCIJA

Tehnika lečenja kojom se, primenom mehaničke sile, povećava distanca između tela pršljenova i između površina apofizarnih zglobova, šire međupršljenski otvori i istežu okolna meka tkiva.

POSETITE STRANU

Mudrosti priznatih grana alternativne medicineTRADICIONALNA KINESKA MEDICINA

Tradicionalna kineska medicina postoji već najmanje 3.000 godina. Osnovne tehnike koje se koriste u CIM ordinaciji su:

 • Akupnuktura
 • Elektro-akupunktura
 • Moksibistija
 • Ventuzoterapija
 • Projekcijona terapija
POSETITE STRANU

Ubrizgavanje preparata u bolne segmenteMEDIKAMENTOZNI TRETMANI

Ubrizgavanje različitih vrsta preparata, ua zavisnosti od simptomatologije, vrši se kroz dve vrste tretmana:

 1. Mez0terapija u fizikalnoj medicini
 2. Terapija kolagenom
POSETITE STRANU
REZERVIŠI ☎ 021/6721492